De Franse Revolutie is een mijlpaal geweest, ook op het vlak van bibliotheken. In 1797 stichtten de revolutionairen negen openbare bibliotheken, in elk departement van de geannexeerde Zuidelijke Nederlanden één. Van kerkelijk bezit belandden omvangrijke collecties boeken en handschriften in het openbare domein, ook in Gent, waar uit roof en revolutie een stads- en universiteitsbibliotheek zou groeien.