Henry van de Velde

Henry Van de Velde
© La Cambre Bruxelles

In 1933 werd de 70-jarige Henry van de Velde belast met het ontwerpen van een nieuwe universitaire bibliotheek en de instituten voor Kunstgeschiedenis, Dierkunde en Farmacie. Als bouwplaats werd het voormalige De Vreesebeluik of Cité Ouvrière op de Blandijnberg gekozen. Van de Velde dacht meteen aan een toren als boekenmagazijn. De ligging op het hoogste punt van de stad deed hem dromen van een baken, een teken van de universiteit, een symbool van wetenschap, wijsheid en kennis: zijn Boekentoren, de vierde toren van Gent.

Gemakkelijk had hij het niet, want de bibliothecarissen zagen zijn project niet zitten en bestelden zelfs de plannen voor een langwerpig alternatief bij collega Armand Cerulus.