De jaren 1960 en 1970 vormden uitdagende tijden. Er vond een ‘literatuur-explosie’ plaats die de wetenschappelijke bibliotheken op het vlak van storage & handling voor grote problemen stelde. De kostprijs van wetenschappelijke tijdschriften schoot omhoog, terwijl de bibliotheekbudgetten vanaf de jaren 1970 in dalende lijn gingen. Aan de universiteiten brak op onderzoeksvlak de Big Science door en stroomden de aula’s vol als gevolg van de democratisering van het hoger onderwijs. Automatisering leek een tijdlang het nieuwe toverwoord. Zelf hield de Gentse hoofdbibliothecaris Kamiel Van Acker de voeten op de grond: ‘De computer zal nooit de katalogen vervangen!’