Na de Belgische Revolutie kende de universiteitsbibliotheek een nieuwe start met de bibliothecarissen Auguste Voisin en Jules de Saint-Genois. Een golf van romantiek, patriottisme en historiezucht beroerde het leven op de Ottogracht in de postrevolutionaire jaren. Beoefenaars van nationale geschiedenis, Middelnederlandse filologie en de studie van het middeleeuwse verleden van Gent vulden de leeszaal en activeerden de collecties, samen met de studenten en professoren van de universiteit.