De Gentse universiteitsbibliotheek bezit twee iconen. Het ene is haar gebouw, de Boekentoren. Het andere is een man, de in 1830 geboren autodidact Ferdinand vander Haeghen. Een mensenleven lang was hij de bibliothecaris van de Ottogracht. Op alle vlakken heeft hij zijn stempel gedrukt. Vooral de ongebreidelde uitbreiding van de collectie gedurende zijn bewind spreekt nog steeds tot de verbeelding.