Vacatures

Directiemedewerker Communicatie Boekentoren

Voor de (online) communicatie van de Boekentoren zijn we op zoek naar een sterke communicatiespecialist met ervaring en talent voor een enthousiaste en wervende dialoog met onderzoekers, studenten, bibliotheekbezoekers, collega’s en organisaties binnen en buiten de Boekentoren

© Geert Roels
© Geert Roels

Over de Boekentoren

De Boekentoren (afdeling Universiteitsbibliotheek onder Directie Onderzoeksaangelegenheden) is in de eerste plaats een wetenschappelijke bibliotheek die ten dienste staat van de onderzoekers en studenten van de universiteit. Eén van de pijlers binnen de bibliotheek zijn de collecties. De bibliotheek herbergt ruim 40 km collectie (niet alleen boeken en tijdschriften maar ook een omvangrijke erfgoedcollectie met allerlei andere materialen) waarop tijdens de laatste 20 jaar bijna 4,5 miljoen bruikleenverrichtingen geregistreerd zijn. Naast de fysieke collectie is er ook een grote digitale collectie met meer dan 300.000 e-boeken en duizenden abonnementen op online tijdschriften waaruit jaarlijks ruim 4 miljoen downloads en fulltext views gebeuren. De beelddatabank met eigen digitaliseringen bevat al meer dan 1.285.000 beelden. De bibliotheek is ook verantwoordelijk voor de academische bibliografie, de databank met ruim 300.000 publicaties van UGent onderzoekers. De bibliotheek ondersteunt met data stewards eveneens het institutioneel Research Data Management (RDM) beleid, dat de algemene principes en verantwoordelijkheden uiteenzet voor de omgang met onderzoeksdata aan de universiteit. Het team van de Boekentoren zet de schouders onder de langetermijn visie van meer Open Science.

Jouw takenpakket

 • Je zet samen met het Managementteam de lijnen van de (online) communicatie uit
 • Je voert zelfstandig communicatietaken uit en staat daarbij zelf in voor een groot deel van de communicatie
 • Je coacht collega’s uit andere teams die vanuit hun specifieke context ook een communicatierol vervullen. Daarbij maak je jouw collega’s bewust van het belang van heldere en doelgerichte communicatie
 • Je hebt oog voor het vertalen van de waarden van de organisatie en communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een inclusieve manier
 • Je verzamelt pro-actief de input van collega’s en bewaakt daarbij de redactionele deadlines
 • Je ziet toe op een consistente toepassing van de communicatie-afspraken op alle (online) kanalen
 • Je geeft met jouw teksten het voorbeeld en leert anderen om een doelgerichte boodschap te vertalen naar verschillende kanalen en doelgroepen
 • Je onderzoekt en selecteert de juiste communicatiekanalen op maat van de beoogde doelgroep en boodschap
 • Je hebt een sterk inlevingsvermogen waardoor jouw communicatie op het juiste moment verschijnt op de plaatsen waar het bibliotheekpubliek, studenten, onderzoekers en bezoekers van de Boekentoren zich bevinden
 • Je voelt je comfortabel bij het schrijven van verschillende soorten teksten zoals een jaarverslag, perstekst, nieuwsbericht, brochure, conferentiemateriaal, teksten op de bibliotheek- en andere websites, berichten op sociale media, …
 • Je brengt de boodschap en informatie van de bibliotheek niet enkel in tekstvorm maar ook tijdens rondleidingen, via video- en audioboodschappen, met foto’s en beeldmateriaal,  …
 • Jouw communicatie nodigt uit tot gesprek en (online) dialoog, daarbij werk je actief aan een netwerk van mensen die de boodschap mee verspreiden
 • Je volgt het effect van alle communicatie vanuit de Boekentoren op en stuurt bij waar nodig
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen planning en bewaakt de algemene communicatieplanning waarbij ook mensen uit andere teams betrokken zijn
 • Je bent een brugfiguur tussen de Boekentoren en de directie Communicatie en Marketing van de UGent
 • Je werkt actief samen met diensten binnen en buiten de Universiteit (Directie Onderzoek voor onderzoekscommunicatie, mediapartners, event-organisatoren, …). 

Jouw profiel 

Kennis en ervaring 

 • Je beschikt over minstens twee jaar relevante ervaring in een communicatiefunctie met eindverantwoordelijkheid
 • Indien je beschikt over een masterdiploma in een communicatie- of marketingrichting is dat een pluspunt
 • Je hebt kennis van en volgt trends binnen communicatie
 • Je hebt oog voor design en kan in een veelheid van beelden de juiste vinden voor elke boodschap
 • Je kan screencasts, eenvoudige video’s en basic foto bewerking en simpele ontwerpen uitvoeren
 • Je hebt kennis van online marketing technieken zoals google adwords, social media advertising, google analytics, google tag manager en SEO (Search Engine Optimization)
 • Je hebt ervaring met contentmanagement van websites en het schrijven van SEO-copywriting
 • Je hebt kennis van mailmarketing, het opstellen van transactionele mails en nieuwsbrieven
 • Je beschikt over een heel goede kennis van het Nederlands en het Engels
 • Je kan niet alleen foutloze teksten afleveren, je weet ook hoe je helder en begrijpelijk kan formuleren
 • Je kan vlot werken met algemene bureautica software (tekstverwerking, spreadsheets, presentatietools, …)
 • Je kan snel overweg met nieuwe tools of tools waarmee je nog niet vertrouwd bent

Vaardigheden en attitudes

 • Je bent een schrijftalent en kan vlot foutloze en effectieve teksten voor een nieuwsbrief, een website of sociale media schrijven. Je kan je taalgebruik aanpassen om open en inclusief te zijn voor al onze doelgroepen
 • Je weet welke boodschap je naar welke doelgroep wil brengen en kiest daarvoor de juiste mix van kanalen
 • Je hebt interesse in cultureel erfgoed, architectuur en in de rol van de universiteit
 • Je voelt je verantwoordelijk voor je taken,  bent betrokken bij de organisatie en je werkt constructief samen met collega’s
 • Je bent een teamspeler, je houdt rekening met je collega’s en bent aanspreekbaar
 • Je denkt, handelt en communiceert klantgericht
 • Je bent goed in projectmatig werken
 • Je plant en organiseert je werk effectief en kan prioriteiten zelfstandig vastleggen
 • Je werkt doelgericht en proactief. Je neemt initiatief en ziet eventuele knelpunten of problemen en formuleert verbetervoorstellen
 • Je bent flexibel, je kan overweg met veranderingen en bereid om altijd bij te leren
 • Je bent integer en loyaal

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

Ons aanbod

Je wordt tewerkgesteld in een statutaire functie (vaste benoeming na 6 maanden stage en mits positieve evaluatie) in functieklasse A met een verloning volgens salarisschalen 7.1 t.e.m. 9.2 afhankelijk van de relevante ervaring. Lees op onze website meer over de ATP-salarisschalen.

We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Bekijk het volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma) en je kan een kopie voorzien van je diploma op het moment van je kandidatuurstelling (inclusief een NARIC-gelijkwaardigheidsattest voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie)
 • Je bezorgt ons tijdig (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) alle gevraagde documenten (zie “Interesse?”)

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een dossierselectie, een eliminerend geschiktheidsonderzoek en een eindselectie. Het geschiktheidsonderzoek en de testen zullen op het niveau van de functie worden afgenomen. Je wordt bij elke stap in het selectieproces op de hoogte gehouden van je kandidatuur.

We vinden het belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je een beperking? Geef ons vooraf een seintje via selecties@ugent.be zodat we redelijke aanpassingen kunnen voorzien.

Voor meer informatie omtrent deze selectieprocedure kan je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie via selecties@ugent.be. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door maar solliciteer online.

Interesse?

Bezorg ons uiterlijk op 10-05-2021 om 23.59 uur de volgende documenten:

 • Je cv
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma relevant voor deze functie. Heb je dit als huidige UGent-medewerker eerder ingediend, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.
 • Indien je je diploma buiten de Europese Unie behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)

Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing. Kandidaturen die ons op een andere manier bereiken (vb. via e-mail) kunnen we niet als ontvankelijk beschouwen.

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ
Vragen over deze functie? Contacteer Veerle Van Conkelberge, via Veerle.Vanconkelberge@UGent.be

Interesse?

Solliciteer online tegen ten laatste 10 mei 2021 om 23u59