Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

© Geert Roels
© Geert Roels

Over de Boekentoren

De Boekentoren (afdeling Universiteitsbibliotheek onder Directie Onderzoeksaangelegenheden) is in de eerste plaats een wetenschappelijke bibliotheek die ten dienste staat van de onderzoekers en studenten van de universiteit. Eén van de pijlers binnen de bibliotheek zijn de collecties. De bibliotheek herbergt ruim 40 km collectie (niet alleen boeken en tijdschriften maar ook een omvangrijke erfgoedcollectie met allerlei andere materialen) waarop tijdens de laatste 20 jaar bijna 4,5 miljoen bruikleenverrichtingen geregistreerd zijn. Naast de fysieke collectie is er ook een grote digitale collectie met meer dan 300.000 e-boeken en duizenden abonnementen op online tijdschriften waaruit jaarlijks ruim 4 miljoen downloads en fulltext views gebeuren. De beelddatabank met eigen digitaliseringen bevat al meer dan 1.285.000 beelden. De bibliotheek is ook verantwoordelijk voor de academische bibliografie, de databank met ruim 300.000 publicaties van UGent onderzoekers. De bibliotheek ondersteunt met data stewards eveneens het institutioneel Research Data Management (RDM) beleid, dat de algemene principes en verantwoordelijkheden uiteenzet voor de omgang met onderzoeksdata aan de universiteit. Het team van de Boekentoren zet de schouders onder de langetermijn visie van meer Open Science.

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.