Wil je zoeken in de collecties? Ga naar lib.ugent.be

Collecties online

Een aanzienlijk deel van de collectie van de Boekentoren is ook online raadpleegbaar voor onderzoek.

  • Digitale tijdschriften en e-books maken een essentieel deel uit van de wetenschappelijke collectie.
  • In het eigen scanatelier worden dagelijks erfgoedstukken gescand en digitaal ter beschikking gesteld.
  • Via het grootschalig digitaliseringstraject van Google Books zijn zo’n 250.000 oude drukken (ouder dan 1880) van de Universiteitsbibliotheek wereldwijd te raadplegen.
  • De inhoud van 1000en audiovisuele dragers (VHS, lakplaten, 16mm films…) en kranten kreeg een nieuw leven na digitalisering door meemoo.
  • Steeds vaker vinden louter digitale collecties en archieven hun weg naar de toren.

Verken de collecties online

De bibliotheekcollecties zijn doorzoekbaar via lib.ugent.be waar je stukken online kunt inkijken, een scan kunt aanvragen of laten klaarleggen.

E-books en e-journals

Veel boeken en tijdschriften verschijnen enkel nog digitaal. De Universiteitsbibliotheek heeft abonnementen op grote wetenschappelijke tijdschriften. Samen met het steeds groeiende aanbod open access tijdschriften, levert dit meer dan 150.000 unieke tijdschrifttitels op. Een groot aantal tijdschrifttitels is online uitgestald in BrowZine waar de meest recente artikels digitaal beschikbaar zijn.

Eigen scanatelier

Dagelijks zijn medewerkers van de Boekentoren aan de slag in het eigen scanatelier. Omdat niet alle jaargangen en volumes van wetenschappelijke tijdschriften online beschikbaar zijn kunnen UGent studenten en medewerkers artikels op aanvraag laten digitaliseren. Erfgoedcollecties die nog niet digitaal beschikbaar zijn kunnen op aanvraag in hoge kwaliteit gescand worden.

Google Books

Sinds 2007 digitaliseerde Google al meer dan 250.000 boeken ouder dan 1870 uit de collectie van de Boekentoren. Als een van de grootste bibliotheken in België was de Gentse Universiteitsbibliotheek de eerste Belgische bibliotheek die in het Google Books project stapte. We volgden in de voetstappen van Harvard University, Stanford University, Oxford University. Zowel populaire klassiekers als zeldzame en speciale collecties die voordien slechts te raadplegen waren in de bibliotheek zelf zijn nu online bruikbaar.

Samenwerkingen rond digitalisering

Om de brede collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent online beschikbaar te maken voor onderzoek krijgt de bibliotheek hulp van diverse partners. Sinds 2014 digitaliseert meemoo, Vlaams instituut voor het Archief, zo’n 6000 audiovisuele dragers uit de collectie. Het gaat over ¼ inch audiotapes, VHS cassettes, lakplaten, wassen rollen en filmpellicule. Ook 16000 kranten uit de Eerste Wereldoorlog kregen via meemoo een digitaal leven in Nieuws van de Groote Oorlog.

Digitaal geboren collecties

Steeds meer digitaal geboren archieven en collecties van professoren, kunstenaars en Gentenaars bereiken de Universiteitsbibliotheek. Het is uiteenlopend materiaal dat nu bewaard wordt op harde schijven of op een computer. De Boekentoren werkt aan manieren om dit materiaal toegankelijk te maken voor verder onderzoek.

Vragen over de collecties van de Boekentoren? Nood aan een digitale reproductie? Wil je een stuk bruiklenen voor een tentoonstelling? Neem contact op!

Open journals UGent

Open access tijdschriften UGent

De Universiteitsbibliotheek stelt een platform ter beschikking aan UGent redacties voor de publicatie van open access tijdschriften.

Biblio UGent

Academische bibliografie

De academische bibliografie én het institutioneel archief van de UGent is een verzameling van onderzoekspublicaties van UGent onderzoekers.