Open science

Open science is een beweging die streeft naar het openstellen van het proces en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De Universiteitsbibliotheek faciliteert toegang tot en hergebruik van onderzoekspublicaties en -data.