Wil je zoeken in de collecties? Ga naar lib.ugent.be

Universiteitsbibliotheek

De universiteitsbibliotheek is een netwerk van faculteitsbibliotheken en de Boekentoren. Elke bibliotheek zorgt onder hetzelfde reglement voor een eigen dienstverlening wat betreft openingsuren, personeelsbezetting en aangeboden publieksdiensten. De boekentoren neemt de rol op van bewaarbibliotheek en digitale bibliotheek.

Facilitating open knowledge creation

De Universiteitsbibliotheek heeft als missie om de creatie van open kennis te ondersteunen. In dit kader wordt ingezet op deze uitgangspunten:

  • Duurzaamheid (sustainability)

  • Geletterdheid (literacy)

  • Gebruikersgerichtheid (user driven)

  • Online beschikbaarheid (web services)

Collecties in de Boekentoren

De Boekentoren beheert ruim 65 km collectie, niet alleen boeken en tijdschriften maar ook een omvangrijke erfgoedcollectie. Ruim een miljoen collectiestukken zijn gedigitaliseerd.

Online collectiediensten

Samen met de faculteitsbibliotheken beheert de Boekentoren een ruime digitale collectie. De Universiteitsbibliotheek is ook beheerder van de academische bibliografie, de databank met ruim 300.000 publicaties van UGent onderzoekers die online beschikbaar zijn.

Open Science

Het team van de Boekentoren zet de schouders onder de langetermijnvisie van meer Open Science. Met medewerkers wetenschappelijk publiceren, datastewards en -curatoren ondersteunt de bibliotheek het institutioneel open access en Research Data Management (RDM) beleid. Het faciliteren van duurzame toegang tot onderzoekspublicaties en -data staat hierbij voorop.

Heb je nog een vraag?

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek is er altijd iemand van libservice beschikbaar aan het infopunt.

Je kan libservice bereiken via
e-mail: libservice@ugent.be
telefoon: (09) 264 94 55
Live chat