Wil je zoeken in de collecties? Ga naar lib.ugent.be

Disclaimer

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel deze website met de uiterste zorg wordt samengesteld, kan Universiteitsbibliotheek Gent geen enkele aansprakelijkheid op deze website aanvaarden. De algemene disclaimer van UGent is van toepassing. Volledigheid en juistheid worden nagestreefd. Alle gegevens op deze website zijn echter niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden of onvolledigheden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen aan libservice@ugent.be, zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteringen en/of aanvullingen aanbrengen. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden en Universiteitsbibliotheek Gent is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Universiteitsbibliotheek Gent kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Het aanbieden door de website van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij de elementen die deze sites bevatten zouden goedkeuren.

Auteursrechten en Open Access

U kunt de informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen, tenzij anders wordt aangegeven. U kunt ze downloaden en kopiëren voor niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt.

Alle teksten op deze website zijn vrij herbruikbaar overeenkomstig de bepalingen van de Creative Commons Public License Attribution-ShareAlike 4.0 International, tenzij anders vermeld. Behoudens expliciete uitzonderingen, geldt deze toestemming niet voor beelden, klank en video op deze site, waarop vaak door derden gebruiksbeperkingen uitgeoefend worden. Als Universiteitsbibliotheek Gent zelf digitale beelden aanmaakt, zijn deze altijd vrij herbruikbaar overeenkomstig de bepalingen van de Creative Commons Public License Attribution-ShareAlike 4.0 International, en dit wordt ook telkens duidelijk aangegeven.

Voor de verveelvoudiging en/of openbaarmaking in een commerciële of for-profit context, van de teksten, beelden en andere beschermde werken op deze website door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, is altijd voorafgaande toestemming vereist. Voor meer informatie en om een passende licentie te verwerven, kan u een e-mail te sturen aan libservice@ugent.be.

Privacy

Deze website heeft een gedetailleerde Privacyverklaring.

Als u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid hebt, vragen wij u ons te contacteren door een e-mail te sturen aan libservice@ugent.be. Ook als u uw gegevens wil inzien of wijzigen, kan u bij ons terecht.

Cookies

De algemene cookiesdisclaimer van UGent is van toepassing.

Bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle geschillen over deze website en over deze gebruiksvoorwaarden. Alleen de Gentse rechtbanken hebben jurisdictie in deze geschillen.