Wil je zoeken in de collecties? Ga naar lib.ugent.be

De Universiteitsbibliotheek als partner, een hulde aan Sylvia

Voormalig hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem doctoreerde met een biografie van Alida Wynanda Sanders Van Loo (1860-1939), een vergeten schrijfster, journaliste en vertaalster. Onderzoek, onder meer gebaseerd op de dagboeken van Alida die zich in de collectie van de universiteitsbibliotheek bevinden en daar quasi per toeval van onder het stof werden gehaald.

Pauwke en Doesje's travels together: reisdagboek

De reisverslagen vormen al een verhaal op zich. Ze maken ons getuige van het wel en wee van twee toeristen, Alida en haar 17 jaar jongere minnaar Paul Buschmann jr., die per trein, per boot, per koets en te voet een deel van Europa verkennen aan het begin van de 20ste eeuw. Ze flaneerden door de grootsteden, brachten tijd door in de opera, het theater of op restaurant. Ze trokken te voet van dorp tot dorp, gingen de wijde natuur in en brachten tal van uren (romantisch) door in een bootje op meren.

Het mooie liedje bleef echter niet duren. Paul wordt verliefd en trouwt met Elsa van Rijswijck, jongste dochter van de Antwerpse politicus Jan van Rijswijck. Alida gaat in Sint Amandsberg wonen, samen met een Engelse vriendin. Ze geniet van de kennismaking met Gent, maar ze is ook bitter. Ze maakt in de stad de Eerste Wereldoorlog mee en vlucht in juli 1918 naar Rijswijck. Voor haar vertrek brengt ze nog haar reis- en dagboeken in veiligheid in de universiteitsbibliotheek.

Sylvia besteedde in haar woord vooraf een alinea aan het ‘personeel van heel wat archieven en bibliotheken, zonder wiens vriendelijke hulp veel niet mogelijk was geweest’. Zij beschrijft hier de intentie waar we als universiteitsbibliotheek nog steeds naar streven. Het faciliteren en mogelijk maken van onderzoek. We helpen anderen bij het voltooien van hun queeste, zetten hen op het juiste spoor en bieden de bouwblokken voor hun verhaal.

We zijn en blijven een partner in onderzoek. We zetten onze deuren open om de ontwikkeling van nieuwe kennis te ondersteunen. We houden onze collectie niet achter slot en grendel, enkel toegankelijk voor onszelf, maar stellen ze beschikbaar voor onderzoekers. We focussen bij onze dienstverlening op het ondersteunen en faciliteren. Er is niets mooiers dan nieuw werk, vanuit een actuele onderzoeksvraag, maar gebaseerd op onze historische collecties. En wat is er leuker dan grasduinen in de wonderen van onze collecties?

Wat zit er in de Boekentoren?

Boeken! Maar ook tijdschriften, handschriften, archieven en museale stukken zoals architectuurplannen, numismatiek, kaarten, affiches en kunstwerken. Meer dan 50 eenheden zijn door de Vlaamse overheid erkend als Topstuk.

Dat we als instelling die visie hanteren, hebben we grotendeels aan Sylvia te danken. Zij gaf de werking van de universiteitsbibliotheek mee vorm. De samenwerking met de vakgroep Architectuur en Stedenbouw bracht een dynamiek op gang van boeken, tentoonstellingen en kunstprojecten die kennis en exposure genereerden. Dit was een schakel die de brug sloeg tussen collectie en onderzoek.