Wil je zoeken in de collecties? Ga naar lib.ugent.be

Gent Gemapt en de Boekentoren

Het project Gent Gemapt verbindt kaarten met plaatsen, erfgoed en Gentenaars. Informatie over de geschiedenis van de stad en haar erfgoed ligt verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen en huiskamers. Gent Gemapt brengt nu alle digitale sprokkels opnieuw samen in een interactieve kaart en biedt een selectie van de Gentse plaatsen en erfgoedcollecties. Het verwijst door naar de respectievelijke databanken en websites voor aanvullende info. Ga zelf op verkenning via gentgemapt.be en ontdek Gent laag per laag, van de middeleeuwen tot vandaag.


Gent Gemapt is een team effort van ontwikkelaars, erfgoedwerkers en publiekshistorici bij de Universiteitsbibliotheek Gent-Boekentoren, Archief Gent, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas en het Ghent Centre for Digital Humanities.

Hoe is de Boekentoren betrokken?

De Universiteitsbibliotheek Gent-Boekentoren is een erkende Vlaamse erfgoedbibliotheek, met één van de grootste erfgoedcollecties in Vlaanderen. Gegroeid vanuit de confiscaties na de Franse Revolutie en de verzamelwoede van een aantal 19de-eeuwse bibliothecarissen omvat die collectie een omvangrijk deel rond Gent. Gandavensia of alles wat te maken heeft met Gent als plaats stond en staat centraal in het collectiebeleid.

Het is uit deze collectielijn dat heel wat materiaal zijn weg vond naar Gent Gemapt. De collectie van de Boekentoren bevat echter veel meer materiaal dat gelinkt kan worden aan een exacte plek in Gent. Op heel wat materiaal rust nog (auteurs)recht en dit kan niet zomaar open aangeboden worden. Andere foto’s, prentbriefkaarten, efemera… zijn nog niet gedigitaliseerd. Via de online catalogus van de bibliotheek kan je zoeken in de volledige collectie.

De gedigitaliseerde erfgoedcollectie wordt op de catalogus sinds 2016 aangeboden via IIIF (spreek uit als trippel-aaj-ef), zodat we onze beelden beelden makkelijk kunnen uitwisselen en hergebruiken. IIIF staat voor International Image Interoperability Framework. Dit is een set van open standaarden die archieven, bibliotheken en musea wereldwijd gebruiken om digitale beelden uit hun collecties te beheren en uit te wisselen.

Via Shared Canvas wil de bibliotheek andere erfgoedbeherende projectpartners ondersteunen in deze technologie. Ook voor dit project deden enkele partners beroep op deze service, zodat ook hun collectie de weg kon vinden naar het platform. Gent Gemapt legt immers zelf geen collectie aan, maar gebruikt erfgoedobjecten van erfgoedinstellingen die via IIIF worden opgevraagd.


openjournals.ugent.be

Niet alleen de gedigitaliseerde erfgoedcollectie kan gevonden worden op de kaarttoepassing. De Universiteitsbibliotheek beheert ook een online platform, openjournals.ugent.be. Medewerkers van UGent die deel uitmaken van de redactie van een open access tijdschrift kunnen hier gebruik van maken om hun tijdschrift online te publiceren.

Enkele lokale historische tijdschriften met een link naar Gent vonden de weg naar dit platform.

Ghendtsche Tydinghen verschijnt al vijftig jaar. In al die jaren verschenen er artikels over alle mogelijke onderwerpen gerelateerd aan Gent en de omgeving; artikels over negentiende-eeuwse beluiken, over herbergen, brouwerijen en jeneverstokerijen maar ook over de opera en chique hoedenwinkels, over kerkhoven en tennisvelden in Gent.

Een ander tijdschrift dat een brugfunctie vormt tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek is de Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. De MGOG publiceert in de handelingen recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent.

Verschillende artikelen uit beide tijdschriften kunnen gelinkt worden aan een precieze plaats, gebouw, plein… in Gent en werden in Gent Gemapt geïntegreerd, zoals te zien is in het voorbeeld van het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg.