Wil je zoeken in de collecties? Ga naar lib.ugent.be

Academische bibliografie

De Academische bibliografie, kortweg Biblio, bevat een overzicht van alle publicaties geschreven door UGent onderzoekers. Daarnaast wordt in Biblio ook een digitale tekstversie van deze publicaties gearchiveerd.

Alle gearchiveerde tekstversies kunnen geraadpleegd worden binnen het UGent netwerk en een aanzienlijk deel kan ook gedownload worden door niet-UGent-leden.

UGent onderzoekers kunnen zelf hun publicaties toevoegen en online beschikbaar stellen via de academische bibliografie.

Collecties in de academische bibliografie

Artikels

Elke dag publiceren de UGent onderzoekers nieuwe artikelen in internationale en nationale tijdschriften. De artikelen zijn dan ook het omvangrijkste document type in Biblio.

Boeken en hoofdstukken

Heel wat UGent onderzoekers zijn ook auteur van één of meerdere boeken en/of hoofdstukken. Dit gaat van handboeken voor studenten tot populair wetenschappelijke werken voor een breder publiek.

Conferentiebijdragen

Op conferenties worden de nieuwste onderzoeken voorgesteld in de vorm van papers en abstracten. Jonge onderzoekers maken daarnaast ook vaak gebruik van posters om hun onderzoek voor te stellen.

Dissertaties

Het onderzoek van doctoraatsstudenten resulteert in een proefschrift, doctoraatsthesis of dissertatie. Ook deze werken zijn terug te vinden in de academische bibliografie.